Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,311 17,765
CHF 23,259 23,726
EUR 25,930 26,688
GBP 29,268 29,736
JPY 214 222
THB 738 769
USD 23,245 23,365