Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,253 17,600
CHF 22,786 23,243
EUR 26,028 26,759
GBP 29,617 30,091
JPY 202 211
THB 728 758
USD 23,150 23,250