Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,112 17,456
CHF 22,552 23,005
EUR 25,880 26,606
GBP 29,807 30,284
JPY 204 214
THB 715 745
USD 23,155 23,255