Thế Giới Âm Thanh

Thế Giới Âm Thanh

Tuyển Dụng Tháng 09/2016

A: Mô tả công việc

- Hạch toán định khoản, lập sổ sách kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách theo đúng quy định.

+ Lập, kiểm tra hóa đơn, chứng từ tài chính;

+ Lập và gửi các báo cáo định kỳ theo quy định: tháng, quý, năm;

+ Theo dõi, quản lý công nợ, thu-chi;

+ Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài chính kế toán theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty.

B: Yêu cầu kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu

- Yêu cầu độ tuổi: Không yêu cầu độ tuổi

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng

C: Môi trường làm việc

- Được làm việc trong môi trường năng động.

- Có cơ hội được đào tạo về nghề nghiệp.

- Hưởng các chế độ đầy đủ theo hiện hành

- Nghỉ chủ nhật

D: Liên hệ

- Điện thoại: 01629260616 (chị Liệu)